Uppslagsverket

E

Epithalamus

Räknas ibland till mellanhjärnans (diencephalon) thalamusparti och omfattar tallkottkörteln och dess fästanordning - habenula (tömmarna) med kärnor - på thalamus bakdel, d.v.s. på pulvinar thalami.

Begreppet epithalamus innefattar även:
stria medullaris thalami
commissura posterior och
regio pretectalis.
...