Uppslagsverk

O

Området utan namn

Substantia innominata

Räknas till den basala framhjärnan. Substantia innominata ligger ventralt om(under) striatum och globus pallidus vid sidan av hypothalamus och utgör övergångsområdet från ändhjärnan (telencephalon) till mellanhjärnan (diencephalon). Substantia innominata innehåller en blandning av olikstora nervceller varav de större bildar nucleus basalis Meynert.
...