Uppslagsverket

B

Bleka kärnans inre del

Globus pallidus pars interna

GPi, Entopedunculära kärnan, Nucleus entopeduncularis

Bleka kärnans inre del (GPi) tillhör basala ganglierna. Kärnan uppvisar inhiberande (GABA-erg) tonisk egenaktivitet med en urladdningsfrekvens runt 70 Hz.

GPi utgör tillsammans med svarta kärnans luckra del (SNr), mer eller mindre, en funktionell enhet GPi-SNr .
...