Uppslagsverket

B

Bleka kärnans yttre del

Globus pallidus pars externa

GPe

GPe tillhör basala ganglierna och utgör globus pallidus ytterdel. Kärnan uppvisar perioder av inhiberande (GABA-erg) egenaktivitet med en urladdningsfrekvens runt 70 Hz. och ingår som ett led i den s.k. indirekta vägen från storhjärnsbarken genom basala ganglierna till thalamus.

Den indirekta vägen har en bromsande effekt på thalamus och minskar på så sätt impulsflödet från thalamus till cortex och hämmar motoriken.
...