Uppslagsverket

A

Area 44 (Motoriskt talcentrum)

Brocas fält

BA 44, Broca, Paul., Talcentrum, motoriskt, Språkcentrum, motorisk

Area 44 räknas till premotoriska barken, täcker lockdelen av nedre pannlobsvindlingen.

Area 44 och delar av area 45 på vänster hemisfär utgör vårt motoriska talcentrum. Området kallas ofta för Brocas fält och är ihopkopplat med sensoriska talcentrum genom en associations-bana, den bågformade associations-bana, (fasciculus arcuatus). Motoriska talcentrum har som sin uppgift att sätta samman de rörelseprogram som krävs för att formulera begripliga språkljud. Programmen levereras sedan till de områden av primära motoriska barken (BA 4), som styr tunga, läppar, kinder, svalg, mjuka gommen och stämbanden samt andnings- buk- och bäckenmuskulatur.

Area 44 och delar av area 45 på höger hemisfär svarar för något som kallas för prosodi, d.v.s. för talets rytm, dess melodi, dess känsloladdning och dialekt samt för sång.


En skada på Brocas fält ger upphov till s.k. motorisk talförlamning eller Brocas-/motorisk-/expressiv- afasi.

Motorisk afasi innebär att den drabbade personen talar långsamt och söker liksom mödosamt efter orden. De substantiv och verb som används uttalas i sina enklast tänkbara grundformer utan böjningar. Adjektiv, adverb, konjuktioner och prepositioner används sällan. En person drabbad av motorisk afasi kan fortfarande förstå både talat och nedskrivet språk, men har stora svårigheter att repetera upplästa ord. I svåra fall föreligger en ren oförmåga att formulera begripliga språkljud. Talet kan då bestå av frampressade, ofta korta och monotont upprepade obegripliga sammansättningar av konsonant och vokalljud, ibland med en tillblandning av svordomar och kraftuttryck.

Det var just den här svårare formen av motorisk afasi som den franske neurologen Paul Broca studerade i Paris vid mitten av 1800-talet. Broca kunde, 1861, påvisa sambandet mellan motorisk afasi och en skada baktill i den vänstra nedre pannvindlingen hos en strokepatient. Denne arbetade efter att ha tillfrisknat någorlunda och fram till sin död några år senare som vaktmästare vid Brocas klinik. Som bestående men efter slaganfallet kvarstod en total oförmåga till begripligt tal. Men han förstod tilltal och fungerade i sin syssla. Det enda som han yttrade var något som lät som ..tan.. och då och då något som lät som sluddriga svordomar. Han kallades därför av Broca för Monsieur Tan och har under det namnet tagit plats i medicinens historia; detta var nämligen första gången sambandet mellan en specifik yttring av hjärnans arbete och ett specifikt hjärnbarksområde klart kunde visas.
...