Uppslagsverket

H

Hörselbark, primär (DUBLETT)

Area 41, 42

Räknas till den "övre yttre tinninglobsregionen". BA 41, 42 utgör den primära hörselbarken och är belägna på övre tinningvindlingens ovansida, d.v.s. på den nedre väggen i sidofåran, och omfattar ett par små tvärgående hjärnvindlingar - gyri temporales transversi - de Heschlska vindlingarna.

Barkområdet tar emot information från båda öronen. Det är alltså inte så att ljudet som tas emot i t.ex. höger öra förläggs till hörselbarken i den vänstra hjärnhalvan.

En lätt elektrisk retning av primära hörselbarken ger INTE upphov till meningsfulla ljudförnimmelser utan förorsakar brummanden och tjut, dessa i olika frekvensområden beroende på var inom A I. stimuleringen sker; ju högre frekvens på ljudet desto längre in i sidofåran ligger mottagningsområdet.

Den sekundära hörselbarken (A II) är belägen i det parti av Brodmannarea 22 som gränsar till BA 41,42 och som hör till tinninglobsplattan (planum temporale). Den sekundära hörsel-barken, i sin tur, övergår på vä. sida bakåt i sensoriska talcentrum (Wernickes fält).
...