Uppslagsverket

L

Lamina affixa

Lamina affixa

Ett tunt vävnadsskikt som hör till ändhjärnan och som under fosterutvecklingen växer fast på synhögens (thalamus) ovansida. Lamina affixa kommer således att vara den struktur som bildar själva golvet i sidoventrikelns centrala parti. Blodkärlsflätan i sidoventrikeln fäster i lamina affixas inre kant, med ett s.k. "fästband"; blodkärlsflätans yttre fästband (taenia choroidea) .
...