Uppslagsverket

I

Inre nervtrådkapseln, främre delen

Capsula interna crus anterior

Omfattar trådar som svarar för tur-och-returtrafik mellan pannlobens hjärnbark och thalamus samt trådar från hjärnbarken till nervceller i bryggan (ponskärnorna). Nervcellerna i bryggan kontaktar i sin tur lilla hjärnan.
...