Uppslagsverket

I

Inre nervtrådskapseln, tinningdelen (DUBLETT)

Capsula interna pars sublentiformis

Innehåller bl.a. hörselstrålningen,
...