Uppslagsverket

V

Valvets pelardel

Columna fornicis

Valvets slutdel

Den del av valvet (fornix) som bildar framkanten av ventrikelmellanhålet (foramen interventriculare) och som sedan försvinner in i 3dje ventrikelns vägg, här in i hypothalamus, för att sluta i vårtkroppen (corpus mammillare).
...