Uppslagsverket

B

Blodkärlsfläta i fjärde hjärnventrikelns sidoöppning

Blodkärlsflätan i fjärde hjärnventrikelns bakre vägg tränger ut några mm i subarachnoidalrummet genom öppningarna (foramen Lushka) i 4de ventrikelns sidoutbuktningar.
...