Uppslagsverket

A

Area 41 och 42 (Hörselbarken)

Akustiska cortex

BA 41,42, Primära hörselbarken, Hörselbarken, A1, Heschlska vindlingarna

Räknas till den "övre yttre tinninglobsregionen". BA 41, 42 utgör den primära hörselbarken och är belägna på övre tinningvindlingens ovansida, d.v.s. på den nedre väggen i sidofåran, och omfattar ett par små tvärgående hjärnvindlingar - gyri temporales transversi - de Heschlska vindlingarna.

Barkområdet tar emot information från båda öronen. Det är alltså inte så att ljudet som tas emot i t.ex. höger öra förläggs till hörselbarken i den vänstra hjärnhalvan.

En lätt elektrisk retning av primära hörselbarken ger INTE upphov till meningsfulla ljudförnimmelser utan förorsakar brummanden och tjut, dessa i olika frekvensområden beroende på var inom A I stimuleringen sker; ju högre frekvens på ljudet desto längre in i sidofåran ligger mottagningsområdet (A 1 = Akustiska primära hjärnbarken).

Den sekundära hörselbarken (A II) är belägen i det parti av Brodmannarea 22 som gränsar till BA 41,42 och som hör till tinninglobsplattan (planum temporale). Den sekundära hörsel-barken, i sin tur, övergår på vä. sida bakåt i sensoriska talcentrum (Wernickes fält).
...