Uppslagsverket

K

Kärna, vårtkropps-

Nucleus corporis mamillaris

Nervcellsansamling i vårtkroppen.
...