Uppslagsverket

S

Synhögskärna, främre/anteriora

Nucleus anterior thalami

Thalamuskärnor, främre, Nuclei anteriores thalami

Tillhör gruppen limbiska thalamuskärnor.

Ansamling av nervcellskroppar i främre delen av synhögen (thalamus). Cellmassan, som ofta kallas för den främre/anteriora thalamuskärnan och som räknas till det limbiska systemet, kan delas in i flera enskilda kärnor: nuclei anteriores thalami.

Delar av kärnkomplexet kopplar om signalflödet från vårtkroppen (corpus mamillare) till gördelvindlingen (gyrus cinguli).

Kärnområdet är inkopplat i Papez krets
...