Uppslagsverket

L

Ledningsbana, vårtkropp-synhög

Tractus mammillo-thalamicus

Ledningsbana som ingår i det system av signalflöden (Papez krets) som har sitt ursprung i hippocampuskomplexet. Banan börjar i vårtkroppskärnan och slutar i den främre thalamuskärnan.
...