Uppslagsverket

A

Area 40

tillhör den nedre hjässminiloben (lobulus parietalis inferior) och täcker kantvindlingen (gyrus supramarginalis).
Skador i området, vanligtvis stroke, ger upphov till neglektfenomenet (bör egentligen heta "hemineglektfenomenet").
...