Uppslagsverket

H

Hörselstrålning

Radiatio acustica

Utgår från inre knäkroppen och tar sig till primära hörselbarken via inre nervtrådskapselns tinningdel (capsula interna pars sublentiformis).
...