Uppslagsverket

H

Hjässlocket

Operculum parietale

Del av hjässloben som täcker ön (insula).
...