Uppslagsverket

N

Nedre fyrhögen

Colliculus inferior

Nedre collikelen, Fyrhög, nedre, Collikel, nedre, ,

Colliculus inferior, en på hö. och en på vä. sida om medellinjen, är sammankopplad med motsvarande sidas inre knäkropp genom den nedre fyrhögsarmen (brachium colliculi inferioris).
Nedre fyrhögsparet är en viktig kopplingsstation inom hörselsystemet.
...