Uppslagsverket

S

Svans-skalkärnförbindelser

Strängar av grå substans som binder samman svanskärnan (nucleus caudatus) med skalkärnan (putamen).Förbindelsesträngarna är en del av den nervcellsmassa som kallas för striatum. Den inre nervtrådskapselns trådmassor tar sig igenom de mellanrum som finns mellan de grå strängarna och själva kärnorna.
...