Uppslagsverket

S

Sympatiska gränssträngen

Truncus sympatheticus

Gränssträngen

Sympatiska gränssträngen är en av nervtrådsbuntar sammanfogad kedja av sympatiska ganglier (gränssträngsganglier alt. paravertebrala ganglier) som löper tätt intill och längs med kotpelaren (columna vertebralis) i hela dess längd; en sådan kedja till hö. och en till vä.

Man brukar tala om gränssträngens olika avsnitt med utgångspunkt från kotpelarens olika partier och de olika kroppshålorna. Man kan då prata om :
halssympaticus
bröstsympatikus
länd/buk-sympaticus
bäckensympaticus

Från gränssträngens bröstdel utgår tunna nervtrådsbuntar (stora och lilla inälvsnerven) till de i bukhålan belägna bukganglierna (prevertebrala ganglierna)

Inflödet av nervsignaler (preganglionära signaler) till gränssträngen från ryggmärgen förmedlas av de preganglionära sympatiska nervcellerna. Dessa har sina cellkroppar i den sympatiska ryggmärgskärnan varifrån buntar av tunna myeliniserade nervtrådar söker sig ut från ryggmärgen med hjälp av framrötterna T1 tom L2-3 och vidare ut i de motsvarande spinalnerverna (T1 tom L2-3). Väl utanför kotkanalen lämnar de preganglionära trådbuntarna spinalnerverna och söker sig i form av de vita förbindelsegrenarna (ramus communicans albus, RCA) in i den sympatiska gränssträngen.
OBSERVERA att gränssträngen således enbart tar emot preganglionära nervtrådar via spinalnerverna T1 tom L2-3!!
...