Uppslagsverket

S

Spinalganglion (DUBLETT)

Ganglion spinale

Bakrotsganglion, Dorsalrotsganglion, DRG

den ansamling/klump av primärafferenta nervcellskroppar som påträffas i varje bakrot just innan denna förenas med framroten till en ryggmärgsnervstam/spinalnerv. Dessa nervceller sänder ett utskott ut ryggmärgsnervstammen och ett via bakroten in till ryggmärgen.

All signaltrafik in till ryggmärgen förmedlas via nervceller som har sina cellkroppar i spinalganglierna.
...