Uppslagsverket

R

Ryggmärgsrötter

Varje ryggmärgsnervstam (spinalnervstam) (31 - 33 par) delar upp sig i en fram- och en bakrot när den passerar in i kotkanalen.

Nervtrådarna i framroten förmedlar utåtgående nervsignaler framförallt från nervceller i ryggmärgens framhorn.

Nervtrådarna i bakroten förmedlar inåtgående nervsignaler - information från olika sinnesorgan - till nervceller i ryggmärgen och i förlängda märgen.
...