Uppslagsverket

A

Allocortex

Allocortex är den "äldre"/"ursprungliga" typen av storhjärnsbark och utgör ca. 20% av barkytan. De resterande 80% bildar den "moderna" isocortex/neocortex storhjärnsbarken.

Allocortex saknar det för isocortex typiska välordnade 6-skiktade tangentiella nervcellsmönstret och delas in i två underavdelningar.

1/ Archicortex, där den grå substansen är arrangerad i tre tydliga skikt räknat från ytan in till den vita substansen (3 tangentiella skikt). Archicortex påträffas i hippocampus och i luktknölarna.

2/ Paleocortex/mesocortex, där den grå substansen bildar ett relativt tjockt lager men saknar ett välordnat sex-skiktat mönster. Paleocortex påträffas på gyrus cinguli och på gyrus parahippocampalis särskilt inom den senare vindlingens främre delar kopplade till inflödet av lukt(olfaktoriska)förnimmelser.
...