Uppslagsverket

H

Hjärnstamskärnor

Ett stort antal större och mindre kärnor belägna på olika nivåer i hjärnstammen. Hit räknas bl.a. de nervcellsgrupper som ger upphov till kranialnerverna 3 tom 12, s.k. kranialnervskärnor.
...