Uppslagsverket

A

Area 36

är belägen på hemisfärens in-/undersida och motsvaras närmast av barken på den spolformade vindlingen (gyrus fusiformis alt. gyrus occipito-temporalis medialis)
...