Uppslagsverket

A

Area 30

Ligger just bakom och nedanför hjärnbalkens bakdel. Räknas till limbiska loben.
...