Uppslagsverket

N

Nackvindlingar

Gyri occipitales

Nacklobens utsida är försedd med en stor mängd smala,korta och starkt böjda vindlingar: nackvindlingarna.
...