Uppslagsverket

P

Prefrontala hjärnbarken

Prefrontala cortex

PFC

Det är prefrontala cortex överlägsna storlek som skiljer människohjärnan från alla andra djurslags hjärnor.

Det är tack vare en normalt fungerande prefrontal cortex som vi klarar av att uppvisa ett väl sammanhållet, genomtänkt, medvetet planerat, rationellt och socialt acceptabelt beteende som genomförs dels på basen av tidigare upplevelser och regelverk och dels med hänsyn till den aktuella situationen och den uppmärksamhet med vilken vi förmår analysera den aktuella situationen . Prefrontala cortex är, med andra ord, av största betydelse för ett väl genomfört kognitivt beteende
I samverkan med parietalloben svarar prefrontala cortex för vårt s.k. arbetsminne (working memory).

Prefrontala hjärnbarken ligger framför premotoriska barken både på frontallobens utsida och på dess in- och undersidor och omfattar Brodmannareorna (BA) 10, 11, 12, 46, 47, större delen av BA 9, delar av BA 8 och BA 45 samt främre delen av cingulivindlingen (BA 32 och 24).
Med den definitionen utgör prefrontala cortex ca. 30% av hjärnbarkens totala yta, ett område som uppvisar en mycket snabb ämnesomsättning i vaket tillstånd.
...