Uppslagsverk

S

Supplementära motoriska barken

Supplementära motoriska cortex

SMC, SM II, Sekundära somato-motoriska cortex, Supplementära motoriska arean

Området (SMC) ligger i Brodmannarea 6 särskilt dorsalt och på hemisfärens insida i den paracentrala miniloben(!!). SMC anses bl.a. delta i planeringen av rörelser som kräver invecklad och genomtänkt samverkan mellan de båda kroppshalvorna.
Områdets främre del innehåller ett av hjärnans många blickriktningscentra.
...