Uppslagsverket

P

Premotoriska barken

Premotoriska cortex

PMC

Barkpartiet omfattar huvudsakligen BA 6, som ligger direkt framför BA 4. Brodmannarea 6 är särskilt välutvecklad i det barkavsnitt som ligger på hemisfärens insida; i den paracentrala miniloben med supplementära motoriska cortex.
Ofta räknas även BA 8, frontala blickriktningscentrum samt BA 44 o delar av BA 45, av vilka de senare har att göra med talfunktionens motoriska delar, till premotoriska barken.

Premotoriska cortex räknas till storhjärnsbarkens rörelsekontrollerande delar. Området anses bl.a. delta i planeringen av de rörelser som skall utföras under nästa tidsögonblick.
...