Uppslagsverket

A

Area 35

Entorhinala cortex

är belägen på hemisfärens insida och ingår tillsammans med area 28 och 34 i entorhinala barken/cortex (Porten till hippocampus).
Hör till den limbiska loben.
...