Uppslagsverket

V

Vattenledningens grå substans (DUBLETT)

Substantia grisea centralis

Peri-Aqueductal Grey matter, PAG

Kolv av grå substans som omger hjärnans vattenledning i mitthjärnan. PAG sträcker sig genom hela mitthjärnan (mesencephalon) och kan delas in i ett flertal mindre kärnområden. Området räknas till de s.k. smärtmodifierande systemen och deltar i regleringen av smärtsignalernas spridning till medvetandet.

PAG tar emot smärtförmedlande trådar från bl.a. ryggmärgen (tractus spino-mesencephalicus). PAG ingår i ett större smärtmodifierande system. PAG påverkas från hypothalamus, amygdala samt habenulakärnorna och kan i sin tur påverka den serotoninproducerande stora rafekärnan (nucleus raphe magnus) i förlängda märgen (medulla oblongata). Från nucleus raphe magnus utgår den viktiga spinala rafebanan (tractus raphe spinalis) vilken kan bromsa flödet av smärtsignaler från ryggmärgen upp till hjärnan.

PAG tar även emot signalinflöden från lillhjärnskärnorna (fastigii, globosus och dentatus).
...