Uppslagsverket

K

Kranialnerv 11, ryggmärgsdel

N. accessorius, pars spinalis

M. sternocleidomastoideus

Den del av den elfte kranialnerven som utgår från ryggmärgens halssegment C1 tom C6.

Nervtrådsbunten löper uppåt längs ryggmärgen, tar sig in i kraniehålan genom det stora nackhålet, löper ett kort stycke i förening med en trådbunt - n.11's vagusdel - , lämnar kraniehålan tillsammans med n.vagus som efter utträdet tar upp trådarna i n.11's vagusdel. Trådarna ur ryggmärgsdelen söker sig sedan till nick- och kappmusklerna d.v.s. till m. sternocleidomastoideus och m.trapezius.

Lägg märke till att när m.sternocleidomastoideus aktiveras på ena sidan så vrids huvudet över åt den andra sidan.
...