Uppslagsverket

F

Fjärde hjärnventrikelns sidoöppningar

Apertura lateralis ventr. IV dex. sin.

Foramen Lushka

Öppnar sig i spetsen på 4de ventrikelns sidoutskott vilka mynnar framåt intill ulltussen (flocculus) på hö. och vä. sida.
...