Uppslagsverket

S

Synhögsarm, bakre

Pedunculus thalami posterior

Bakre thalamuspedunkeln

Bakre thalamuspedunkeln löper i capsula internas retrolentiforma del.

Bakre thalamuspedunkeln består bl.a. av de trådmassor som binder samman delar av pulvinar med delar av parietal- occipital- och temporallobscortex.
...