Uppslagsverket

H

Hjärnarmsgropen

Fossa interpeduncularis

Gropen, belägen på mitthjärnans (mesencephalons) framsida, begränsas åt sidorna av höger och vänster hjärnskänkel (crus cerebri) som på sina insidor släpper fram kranialnerv 3 (n. occulomotorius). I bottnen på gropen öppnar sig 10 - 20 runda hål rakt in i mitthjärnan. Hålen är ingångar för ett knippe smala pulsådror/artärer vilka skall försörja de centrala delarna av mitthjärnan. Gropens botten kallas för det bakre blodkärlinsläppet (substantia perforata posterior).
...