Uppslagsverket

A

Area 34

BA 34

Brodmannarea 34

är belägen på hemisfärens insida och motsvarar barken längst fram på den parahippocampala vindlingen, på vindlingens "hake" (uncus).
Hör till den limbiska loben och brukaar räknas till entorhinala cortex.
...