Uppslagsverket

B

Blodkärlsfläta, sidoventrikelns

Plexus choroideus ventriculus lat.

Blodkärlflätan har sitt ursprung i 3dje ventrikelns fläta, kommer ut i sidoventriklarna genom ventrikelmellanhålen och löper bakåt i vardera sidoventrikelns centrala del och ner i sidoventrikelns tinningdel.

Kärlflätan fäster längs sin ytterkant vid lamina affixa och längs sin innerkant vid valvet(fornix).

Kärlflätan bildar den mediala väggen i respektive ventrikelavsnitt och utgör samtidigt botten i fissura choroidea.
...