Uppslagsverket

F

Fjärde hjärnventrikelns bakre vägg

Innehåller en blodkärlsfäta och ett hål, en avloppsöppning för hjärn-ryggmärgsvätska som bildats inne i ventrikelsystemet.
...