Uppslagsverket

B

Baksträngar

Baksträngarna, en sträng på hö. och en på vä. sida, utgör den del, den sektor av ryggmärgens vita substans som, baktill, ligger mellan inträdet för bakrötterna på hö. och vä. sida och som framåt och åt sidorna begränsas av ryggmärgens bakhorn. Vardera baksträngen innehåller viktiga uppåtstigande ledningsbanor som förmedlar högupplöst (detaljerad) information om mekaniska retningar från huden och rörelseapparaten (skelett, leder och muskler); s.k. baksträngskvaliteter.

Räknat från ryggmärgssegmentet T6 och uppåt kan baksträngen indelas i en inre del: fasciculus gracilis och en yttre del: fasciculus cuneatus. Nedanför ryggmärgssegmentet T6 består baksträngen enbart av fasciculus gracilis.
...