Uppslagsverket

S

Sjöhäststödet (DUBLETT)

Subiculum

Hippocampusstödet

Del av hippocampuscomplexet. Tar emot delar av signalbearbetningen från CA-regionerna och sänder informationen vidare bl.a. längs de 6-7 miljoner små tunna myeliniserade nervtrådar som, en sådan bunt på hö. och en på vä. sida, bildar valvet (fornix).
...