Uppslagsverk

T

Tandvindlingen

Gyrus dentatus

Fascia dentata

Smal tandad vindling som ligger inklämd under valvbandet (= valvets första del) mellan själva hippocampus och den parahippocampala vindlingen. Tandvindlingen, som räknas till hippocampuskomplexet tar emot signaler från entorhinala hjärnbarken, kopplar om dem och sänder dem vidare in i hippocampuskomplexet till de s.k. CA-områdena (Cornu Ammonis områdena).
...