Uppslagsverket

A

Area 33

är belägen på hemisfärens insida och motsvarar barken på gördelvindlingens undersida. Hör till limbiska loben.
...