Uppslagsverket

M

Mellanhjärnans snittyta.

Snittyta sedan mitthjärnan skurits igenom i höjd med övre fyrhögsparet.
...