Uppslagsverket

H

Hinnseglet

Velum interpositum

Stramt vävnadsblad beläget mellan 3dje ventrikelns tak och valvet. Bladet bildas av hjärnhinnevävnad och innehåller flera av de djupa hjärnvenerna. Hinnseglet sträcker sig från undersidan av hjärnbalkens bakre kant och fram till ventrikelmellanhålen. Hinnseglet är med andra ord beläget inom den främsta delen av den tvärgående hjärnsprickan.
...