Uppslagsverket

N

Nack-tinningvindlingen (DUBLETT)

Gyrus occipito-temporalis (lateralis)

Hjärnvindling med varierat utseende. Belägen på storhjärnans undersida innanför den nedre tinningvindlingen (gyrus temporalis inferius). Vindlingen kallades tidigare för den yttre nack-tinningvindlingen (gyrus occipitotemporalis lateralis).
...