Uppslagsverket

B

Basala framhjärnan (DUBLETT)

The basal fore-brain.

Del av hjärnans undersida som omfattar ändhjärnans (telencephalons) gränsområde bakåt/caudalt mot mellanhjärnan (diencephalon).

Till basala framhjärnan räknas accumbenskärnan (ventrala striatum), ventrala pallidum, septala regionen, substantia innominata med nucleus basalis Meynert (acetylcholinproducerande), slutstrimmans bäddkärna och Brocas diagonala band med kärnor samt tuberculum olfactorium med innehåll.
...