Uppslagsverket

A

Area 32

är belägen på hemisfärens insida och räknas till prefrontala cortex tillsammans med area 9, 10, 11, 12, 46, 47och delar av 24.
...