Uppslagsverket

H

Hjärnskänklar (DUBLETT)

Crus cerebri

Utskjutande, mycket kraftig, längsgående nervtrådsbunt, en på hö. och en på vä. sida, som är belägen på mitthjärnans framsida. I gropen mellan de båda hjärnskänklarna kommer det tredje kranialnervsparet (n. oculomotorius) fram. Vardera hjärnskänkeln består av tiotals miljoner myeliniserade nervtrådar varav de flesta kommer uppifrån storhjärnans bark och har sina målområden i bryggan, i förlängda märgen och i ryggmärgen.

Uppåt tränger sig hjärnskänkeln in i stora hjärnan och trådmassan bildar här på utsidan av mellanhjärnan den inre nervtrådskapseln (capsula interna).

Nedåt försvinner hjärnskänkeln in i bryggan där de flesta nervtrådarna har sina målområden.

En mindre trådportion - Pyramidbanan (tractus cortico-spinalis) - tar sig ner genom hela bryggan och dyker upp som en längsgående ås, Pyramiden, tätt intill medellinjen på förlängda märgens framsida.

Mellan de båda hjärnskänklarna ligger hjärnarmagropen (fossa interpeduncularis) i vars botten det bakre blodkärlsinsläppet (substantia perforata posterior) är beläget.
...